γραμματειακή υποστήριξη

Η γραμματειακή υποστήριξη έχει ως στόχο την άμεση και έγκαιρη εξυπηρέτηση του ασθενή, την ειλικρινή επικοινωνία μαζί του για την επιτυχή αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων.