επιστημονικό προσωπικό

Το επιστημονικό προσωπικό στελεχώνεται από φυσικοθεραπευτές με πολυετή εμπειρία στον τομέα της φυσιοθεραπευτικής αποκατάστασης και με γνώσεις στην αντιμετώπιση κάθε πάθησης. Σας εξασφαλίζουμε μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, αυτό βέβαια επιτυγχάνεται και με συνεχείς μετεκπαιδεύσεις του προσωπικού στις νέες φυσιοθεραπευτικές μεθόδους.