ισοκινητικό δυναμόμετρο

Αυτό που διαφοροποιεί ριζικά το φυσικοθεραπευτήριο μας, εκτός από την ανθρωποκεντρική προσέγγιση μας είναι κ η συνεχής ενημέρωση σε ο,τι αφορά τα ιατρικά μηχανήματα ως μέσο αποκατάστασης. Τελευταίο μπήκε στη φαρέτρα μας το ισοκινητικό δυναμόμετρο HUMAC NORM 2 CSMI. Η τεχνολογία αιχμής η οποία παρέχεται στον ισοκινητικό έλεγχο το καθιστά το πιο αξιόπιστο μέσο αξιολόγησης, βελτίωσης και θεραπείας της μυϊκής λειτουργίας καθώς το φάσμα του περιλαμβάνει όλες τις μυϊκές ομάδες άνω και κάτω άκρων, ώμο, αγκώνα, καρπό, ισχίο, γόνατο και ποδοκνημική. Παρέχει:

• Αυξηση της δυνατότητας της μυϊκής απόδοσης σε άτομα με μειωμένο επίπεδο δραστηριότητας.

• Βελτίωση τν μυϊκών και αισθητικών δυνατοτήτων σε άτομα με εφυλιστική νόσο των αρθρώσεων.

• Προεγχειρητικά προγράμματα ενδυνάμωσης.

• Μετεγχειρητικά προγράμματα ενδυνάμωσης και αποκατάστασης.