τμήμα νευρολογικής αποκατάστασης

Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι της φυσικοθεραπείας αφορά στις νευροεκφυλιστικές ασθένειες με τον όρο αυτό αναφερόμαστε σε μία σειρά από παθήσεις , οι οποίες προσβάλλουν τους νευρώνες του ανθρώπινου εγκεφάλου. Συνήθως οι νευροεκφυλιστικές ασθένειες επιφέρουν αναπηρία και οδηγούν στην προοδευτική εκφύλιση των νευρικών κυττάρων. Αυτή η εξέλιξη προβλήματα και στην κινητικότητα. Προσφέρουμε ολοκληρωμένη αποκατάσταση σε νευρολογικές παθήσεις όπως:

 • Αγγειακό εγκεφαλικό
 • Σκλήρυνση κατά πλάκας
 • Parkinson
 • Alzheimer
 • Ημιπληγίες
 • Τετραπληγίες
 • Παραπληγίες 
 • Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
 • Νευραλγία
 • Σύνδρομο Τουρέτ

Έχοντας υπόψη μας το ιστορικό του κάθε ασθενή διαμορφώνουμε ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης προσαρμοσμένο στα κινητικά του ελλείμματα με απώτερο στόχο την ανεξαρτητοποίηση του και την αύξηση της λειτουργικότητας του.

Στο τμήμα αυτό γίνεται χρήση ειδικού ρομποτικού συστήματος επανεκπαίδευσης της βάδισης. Οι νευροεξελικτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο κέντρο είναι:

 • Bobath
 • PNF
 • Brunstrong
 • Peto
 • Αισθητηριακή ολοκλήρωση
 • Neurac