παιδιατρικό τμήμα

Η φυσικοθεραπεία και τα οφέλη αυτής έχουν μπει στη ζωή μας από την παιδική και την εμβρυική ηλικία ενός ανθρώπου. Μετά από πλήρη αξιολόγηση (νευρολογική) των δυνατοτήτων και των αναπτυξιακών δυσκολιών που αντιμετωπίζει το κάθε παιδί και σε συνεργασία πάντα με την οικογένεια του και τον παιδονευρολόγο η αναπτυξιολόγο που το παρακολουθεί καθορίζεται ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα με στόχο την αποκατάσταση την ανεξαρτητοποίηση του, τη βελτίωση της κατάστασης του και την ομαλή ένταξη του παιδιού στο κοινωνικό σύνολο. Έχοντας πάντα ως επίκεντρο το παιδί και με απόλυτο σεβασμό στην οικογένεια του επιθυμούμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Βασικές αρχές της Νευροεξελικτικής Αγωγής:

  • Δίνεται έμφαση στην ποιότητα της κίνησης.
  • Στόχος είναι η λειτουργία με σεβασμό στην ποιότητα.
  • Στους μακροπρόθεσμους στόχους πάντοτε κυριαρχεί η πρόληψη των αντισταθμίσεων που οδηγούν σε ορθοπεδικές παραμορφώσεις.
  • Η θεραπευτική στρατηγική είναι απόλυτα εξατομικευμένη.
  • Αντιμετωπίζεται το άτομο ως σύνολο (ολιστική προσέγγιση).
  • Η εκπαίδευση και η συνεργασία των γονέων είναι απαραίτητη
    προϋπόθεση επιτυχίας των θεραπευτικών στόχων.
  • Η συνεργασία των μελών της ομάδας θα εξασφαλίσει το αποτέλεσμα της θεραπευτικής παρέμβασης.