ρομποτικό σύστημα επανεκπαίδευσης βάδισης (helic)

Το Ρομποτικό σύστημα καθοδηγούμενης /υποβοηθούμενης  βάδισης HELIQ  είναι ότι πιο σύγχρονο έχει να επιδείξει ο τομέας της υψηλής τεχνολογίας στην νευρολογική και ορθοπεδική αποκατάσταση, στοχεύοντας στην νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου και  στην εξάλειψη της βαρύτητας με σκοπό την  οστική αποφόρτιση.

Αποτελείται από μία ρομποτική συσκευή βάδισης που προσαρμόζεται πλήρως στο σώμα του ασθενή, ένα ηλεκτρικό διάδρομο και μία ειδική μονάδα ανάρτησης.

Το βασικό του πλεονέκτημα σε σχέση με παρόμοια μηχανήματα είναι ότι δημιουργεί ένα ιδανικό πρότυπο βάδισης, το οποίο σε συνδυασμό με την επαναληψιμότητα  αποφέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα στην αποκατάσταση και την επανένταξη του ασθενή στην καθημερινότητα. Βασίζεται στη θεωρία που υποστηρίζει ότι μόνο μέσα από μεγάλο αριθμό επαναλήψεων της κίνησης με μεγάλη ακρίβεια μπορεί να επιτευχθεί μία νέα κίνηση ή η ποιοτική βελτίωση της ήδη υπάρχουσας. Η αποτελεσματικότητα του αποδεικνύεται από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια, ενώ χρησιμοποιείται  από τα μεγαλύτερα Κέντρα αποκατάστασης παγκοσμίως.

Ενδείκνυται στις παρακάτω περιπτώσεις :

• Σκλήρυνση κατά πλάκας

• Εγκεφαλική παράλυση

• Νόσος πάρκινσον

• Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

• Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια

• Κακώσεις νωτιαίου μυελού

• Μετεγχειρητικά ορθοπεδικά περιστατικά