σύστημα εκπαίδευσης και αξιολόγησης ισορροπίας csmi

Το σύστημα αξιολόγησης και επανεκπαίδευσης ισορροπίας τηs CSMI στο οποίο έχουν εξειδικευτεί μέσω θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης οι θεραπευτές του κέντρου, αποτελεί μία πλατφόρμα ισορροπίας η οποία μέσω διενέργειας ειδικών τεστ πραγματοποιεί συστημική καταγραφή της δυνατότητας ισορροπίας του ασθενούς ενώ βάσει των αποτελεσμάτων που προκύπτουν επιλέγονται τα κατάλληλα πρωτόκολλα αποκατάστασης. Με το σύστημα ισορροπίας και μέσω των ασκήσεων ισορροπίας και μέτρησης βάρους οι θεραπευτές μας μπορούν να συνδράμουν καθοριστικά στη βελτίωση της βάδισης και της κινητικότητας του ασθενή.